Optický Internet

Stabilný, super rýchly a cenovo výhodný

Optický internet

Stabilný, super rýchly a cenovo výhodný internet prostredníctvom optickej siete dostupní v obci Selice.

Internet prostredníctvom optickej siete v obci Selice

Zriadenie koncového pripojenia užívateľa 60 € pri viazanosti 24 mesiacov, bez viazanosti 100 €